TovaGallery

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות
אתר זה וחנות הגלריה מאמינים בשוויון מלא לכל הלקוחות ביניהם גם לבעלי המוגבלויות השונות.
כחלק מתרומתנו לקהילה הונגשה ההגעה לסטודיו ולגלריה.
כחלק מהמאמץ לשלב אותם בקהילה נעשו מאמצים רבים להנגיש גם את האתר הזה באצמעות
תוסף מיוחד אשר מאפשר למגוון רב של מוגבלויות להיחשף לתכנים ולמידע הרב המופיע באתר
ואף להירשם ולהשתתף בפעילויות השונות
תכונות התוסף
1. השבת / הפעל סימונים
2. הוספה/הסרה של אפקט לפריטים במצב פוקוס
3. בחר את סוג האפקט עבור מצב הפוקוס
4. קישורים מודגשים
5. תקן תכונות ALT חסרות בתגי IMG
6. השבת / הפעל את המסך השחור
7. בחר את הצד של לוח הנגישות (שמאל/ימין)
8. בחר את סמל לוח הקצה הקדמי
9. בחר צבע רקע של לוח הקצה הקדמי
10. התאם אישית את גודל הסמל, הצורה והשוליים מלמעלה ומהצד
11. הסתר את הלחצן כדי להשבית את ההבזקים
12. הסתר את הלחצן כדי לסמן את הכותרת
13. הסתר את הלחצן לשינוי צבע הרקע
14. הסתר כפתורי זום
15. הסתר כפתור שינוי גודל כפתורים
16. הסתר כפתור שינוי פונט קריא
17. הסתר כפתור ניגודיות
18. הסתר כפתור קו תחתון
19. הסתר כפתור סימון קישורים
20. הוספת תגיות שישתנו בעזרת כפתור כיוונן גדלי פונט
21. הסרת אלמנטים נוספים ממצב כיוונון גודל הפונט

22. הצגת קישור לתצהיר הנגישות שלך
23. הצגת קישור לעמוד הפידבק שלך
24. CSS Important (למתקדמים) – הדגשות יתר בחלק מכפתורי סרגל הכלים בעזרת
שימוש ב CSS important

נגישות האתר
אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות),
התשע"ג 2013.
האתר תואם את המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ואת
המלצות מסמך WCAG2.0 מאת ארגון W3C.
כמו כן, מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלואלרי.

נגישות המקום
• הגלריה של טובה בכרכור.
• חניות נכים- אין
• דרכי גישה לגלריה- יש
• שירותי נכים- אין
• מעברים רחבים – יש
• שילוט הכוונה – יש

יצירת קשר
אם במהלך הגלישה באתר נתקלת בבעיה בנושא נגישות נשמח אם תדווחו לנו ואנחנו נדאג לתקן
בהקדם.
בכבוד רב ובהערכה גדולה – טובה הורביץ
054-9720180
נשמח שתבואו לביקור בגלריה